Cải tiến các cuộc hội thoại email bằng tính năng trò chuyện và video

Trong trường hợp bạn cần sử dụng thêm các tính năng khác ngoài email, hãy tham gia cuộc gọi video qua Hangouts Meet hoặc trò chuyện trực tiếp với đồng nghiệp trong hộp thư đến.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *