Cấu hình các bản ghi MX cho tên miền doanh nghiệp sử dụng Gmail G Suite

Sau khi đã đăng ký và xác thực hoàn tất  tên miền riêng G Suite / Google Apps cho tên miền, để tên miền có thể sử dụng dịch vụ email của Google, tên miền đó cần phải thêm một số MX record. MX record là giống nhau cho toàn bộ tên miền khi sử dụng G Suite / Google Apps, sau đây là những MX record cần được cấu hình cho mỗi tên miền khi muốn sử dụng dịch vụ email của Google.

BƯỚC 1: Đầu tiên bạn cần thêm trường TXT để xác minh chủ sở hữu tên miền

@   txt    google-site-verification=goF0HyiU06BiSnCJSQVrbzyi0REMfEEZl9a1dCw2sWo

BƯỚC 2: Thêm các trường chạy mail

Name/Host/Alias Time to Live (TTL*) Record Type Priority Value/Answer/Destination
Blank or @ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Blank or @ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

BƯỚC 3: Thêm trường CNAME để sử dụng dịch vụ Gmail

mail ghs.googlehosted.com.

Nếu sử dụng các dịch vụ khác thì add thêm các trường tương ứng, xem hình

Thông thường bạn có thể gửi và nhận email trên Google sau khi thêm các bản ghi MX trên một vài phút. Tuy nhiên, tùy theo từng DNS thực tế, quá trình này có thể mất đến 48-72 giờ.

Nếu bạn chưa biết thêm trường này vào đâu và thêm vào như thế nào, bạn có thể tìm trên công cụ tìm kiếm google từ khóa: “hướng dẫn thêm trường mx email google vào tên miền”, ví dụ video thêm trường mx ở trên công cụ tìm kiếm bạn có thể tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=5E1-F-SSgt8

Lưu ý:

  • * TTL là số giây trước khi các thay đổi tiếp theo cho bản ghi MX có hiệu lực. Khi bản ghi MX được định cấu hình chính xác, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi giá trị TTL từ 3600 xuống 86400, cho phép các máy chủ trên Internet kiểm tra mỗi 24 giờ để cập nhật bản ghi MX thay vì mỗi giờ.
  • Nếu máy chủ lưu trữ tên miền của bạn cho phép chỉ định chỉ sốmức độ ưu tiên, hãy chọn số thấp nhất (mức ưu tiên cao nhất) cho ASPMX.L.GOOGLE.COM, như được hiển thị trong bảng bên trên. Nếu máy chủ của bạn sử dụng một số phương pháp khác để chỉ định ưu tiên, hãy thực hiện theo phương pháp đó để chỉ định ASPMX.L.GOOGLE.COM làm máy chủ chính. Nếu máy chủ của bạn chỉ cho phép một bản ghi MX hoặc không cho phép xếp hạng, hãy nhập ASPMX.L.GOOGLE.COM làm bản ghi MX duy nhất. ASPMX.L.GOOGLE.COM phải là bản ghi ưu tiên hàng đầu.
  • Cột Priority ( Mức độ ưu tiên ) cho biết mức độ ưu tiên tương đối của máy chủ thư Google. Thư đầu tiên được gửi đến máy chủ với mức độ ưu tiên cao nhất. Nếu vì lý do nào đó máy chủ không khả dụng, thư được gửi đến máy chủ với mức ưu tiên cao nhất tiếp theo, và như vậy thông qua tất cả các máy chủ còn lại. Các giá trị ưu tiên không phải chính xác như các giá trị được hiển thị trong bảng. Và trên thực tế, các máy chủ lưu trữ tên miền khác nhau có các hệ thống khác nhau để thiết lập mức độ ưu tiên ghi MX.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *