Cấu hình truy cập vào Gmail bằng địa chỉ tùy chỉnh mail.tenmien.com

Thay vì việc truy cập email Google từ mail.google.com hay truy cập Drive từ drive.google.com, bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh các đường link đăng nhập theo đúng tên miền mà bạn đã đăng ký với G Suite / Google Apps để các có các đường link đăng nhập mới thân thiện, dễ nhớ hơn như sau:

mail.tenmiencuaban.com hoặc drive.tenmiencuaban.com.

Để kích hoạt các URL tùy chỉnh, bạn truy cập vào Admin Console (Bảng điều khiển quản trị) > Company profile (Hồ sơ công ty) > Custom URLs (URL tùy chỉnh) > Select domain (Chọn tên miền ) ở danh sách muốn cấu hình URL tùy chỉnh.

Điền vào url tùy chỉnh (prefix) tương ứng với từng dịch vụ. Ví dụ mail cho Gmail, drive cho Drive, cal cho Calendar (xem chi tiết tại hình sau)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *