EXPORT LƯU DỮ LIỆU EMAIL TRONG OUTLOOK VÀO MÁY TÍNH BÀN PC

Hướng dẫn bạn tạo một bản sao dữ liệu mail lưu trữ trong tệp mà Outlook tạo trên màn hình của bạn vào ổ cứng để lưu trữ hoặc phục vụ di chuyển dữ liệu. Tệp này có tên là Outlook Data File (.pst).

1. Trong ứng dụng Outlook 2013 hoặc 2016), hãy chọn File > Open & Export > Import/Export.

chuyển gmail sang outlook

2. Chọn Export to a file, rồi chọn Next

chuyển gmail sang outlook

3. Chọn Outlook Data File (.pst), rồi chọn Next

chuyển gmail sang outlook

4. Chọn tài khoản bạn muốn xuất dữ liệu bằng cách chọn tên hoặc địa chỉ email của tài khoản Gmail đó và chọn Include subfolders (điều này đảm bảo tất cả email của bạn được sao chép), sau đó chọn Next.

chuyển gmail sang outlook

5. Nhấp vào Browse để chọn nơi lưu Outlook Data File (.pst) và nhập tên tệp. Theo mặc định nó có tên là “backup”, bạn hãy chọn một tên khác dễ nhớ hơn như Gmail. Nếu bạn đang xuất sang Outlook Data File (.pst) hiện có, trong Options, hãy chỉ định những việc cần làm khi xuất các mục đã tồn tại trong tệp. Chọn Finish để kết thúc.

chuyển gmail sang outlook

6. Trong hộp thoại Add an optional password, hãy thêm mật khẩu nếu bạn muốn. Chọn OK để lưu tệp dữ liệu ngay cả khi bạn để trống các ô mật khẩu. Không cần thông báo thêm, Outlook bắt đầu xuất dữ liệu ngay lập tức. Nó cũng không cung cấp cho bạn một tin nhắn khi hoàn tất.

7. Đi tới vị trí bạn đã lưu tệp .pst để xác nhận nó có được lưu ở đó hay không.

Khi bạn làm xong bước này, bản sao các Gmail sẽ được lưu trữ trong tệp mà Outlook tạo trên màn hình của bạn. Tệp này có tên là Outlook Data File (.pst).

Hi vọng bài viết giúp bạn thực hiện quá trình di chuyển từ Gmail sang Outlook dễ dàng hơn. Vui lòng liên hệ chúng tôi khi bạn cần chuyển đổi dịch vụ với phí từ 200.000 vnđ/ 1 lần chuyển dữ liệu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *