Nâng cấp chuyển tiếp email tên miền riêng đến người dùng gmail cá nhân G Suite

Với tính năng chuyển tiếp email của Google Domains, bạn có thể tạo địa chỉ chuyển tiếp (chẳng hạn you@yourdomain.com), nơi thư được gửi đến địa chỉ email do bạn sở hữu (chẳng hạn như địa chỉ Gmail cá nhân)

Để có các tính năng nâng cao dành cho doanh nghiệp, bạn có thể nâng cấp địa chỉ chuyển tiếp cho người dùng G Suite. Mỗi người dùng G Suite có hộp thư riêng, Google Drive (lưu trữ và chia sẻ tệp), Hangouts (trò chuyện và họp qua video), Google Tài liệu, Google Trang tính, Google Trang trình bày, Google Biểu mẫu, Lịch Google và Google Sites.

Để nâng cấp địa chỉ email chuyển tiếp cho người dùng G Suite, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Domains.
  2. Chọn tên miền của bạn.
  3. Trong bảng di chuyển bên trái, hãy nhấp vào Email.
  4. Trong phần Sở hữu địa chỉ email tùy chỉnh, hãy nhập tên và họ của người dùng mới.
  5. Trong trường tên người dùng, hãy nhập địa chỉ bạn đang sử dụng để chuyển tiếp email (đừng bao gồm @miencuaban.com).
  6. Chọn vai trò, “Quản trị viên” hoặc “Người dùng”. Quản trị viên có các đặc quyền của quản trị viên và có thể quản lý tất cả các dịch vụ trong bảng điều khiển G Suite cho miền của bạn.
    Tuy nhiên, quản trị viên G Suite không có quyền truy cập tài khoản Google Domains của bạn.
  7. Nhấp vào Mua và làm theo hướng dẫn để thêm người dùng.Bảng điều khiển Mua cho biết rằng khoản thanh toán ngay của bạn. Vào ngày thanh toán của tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ tính phí bạn theo tổng số người dùng G Suite đang hoạt động với giá 5 USD mỗi người dùng/tháng. Khoản thanh toán cho người dùng mới được tính theo tỷ lệ cho tháng đó. Để giảm thiểu chi phí và kiểm tra các chương trình khuyến mãi hay truy cập link: Khuyến mãi G suite
  8. Tiếp theo, bạn có thể gửi thư chào mừng và mật khẩu tạm thời đến địa chỉ email hiện tại của người dùng mới. Ngoài ra, hãy cân nhắc thêm liên kết đến Trung tâm kiến thức, nơi cung cấp hướng dẫn bắt đầu nhanh cho người dùng Gmail mới cũng như các mẹo và thủ thuật.

Bạn sẽ vẫn nhìn thấy địa chỉ email chuyển tiếp được liệt kê trong Chuyển tiếp email, nhưng tất cả email giờ đây sẽ không được gửi tới hộp thư đến Gmail mới của người dùng. Để có các phương pháp hay nhất, chúng tôi khuyên bạn nên xóa địa chỉ chuyển tiếp.

Kiểm tra email của bạn

Sau khi tạo người dùng G Suite, hãy gửi email kiểm tra đến địa chỉ của họ. Nếu email kiểm tra được chuyển tiếp đến người nhận trước, hãy kiểm tra xem tên người dùng mới có khớp với địa chỉ email chuyển tiếp hay không. Nếu không khớp, bạn có thể đổi tên người dùng với địa chỉ chuyển tiếp chính xác.

Xóa người dùng

Nếu bạn xóa tài khoản người dùng nhưng muốn tiếp tục sử dụng địa chỉ email, bạn có thể thêm địa chỉ email đã xóa làm địa chỉ chuyển tiếp và gửi email đến một địa chỉ email khác.

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *