Di chuyển và đồng bộ G Suite: Dừng hỗ trợ dành cho Windows XP và Server 2003

Có gì mới? Vào 31/12/2018, Google sẽ dừng chương trình hỗ trợ dành cho Window XP và Server 2003 với các công cụ di chuyển và đồng bộ dữ liệu G Suite dựa trên Window dưới đây:

G Suite data migration tool

Nền tảng Window XP và Server 2003 đã không còn được Microsoft hỗ trợ. Nếu đã được cài đặt, các công cụ G Suite sẽ tiếp tục vận hành trên nền tảng này, nhưng sẽ không được chủ động kiểm tra và bảo trì, và sẽ không nhận được các cập nhật bảo mật. Nếu bạn vẫn đang sử dụng một trong những nền tảng không được hỗ trợ, Google khuyến khích bạn nên chuyển sang sử dụng một hệ điều hành Window mới.

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *