Hướng dẫn gmail Archive

Hướng dẫn cách bật, tắt Less Secure Apps ứng dụng kém an toàn nhanh nhất

Hướng dẫn bật, tắt Less secure apps 1. Hướng dẫn nhanh Truy cập vào https://mail.google.com/ > Nhập thông tin tài khoản Gmail > Truy cập vào https://myaccount.google.com/lesssecureapps > Chọn bật/tắt “Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn” 2. Hướng dẫn chi tiết Bước 1: Truy cập vào …