Hướng dẫn gmail Archive

Cài đặt định tuyến địa chỉ mặc định chuyển tiếp trên Gmail khi tên mail sau hoặc không tồn tại

Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn khi địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: bạn có một domain là gmailcongty.net và  email là kinhdoanh@gmailcongty.net nhưng người gửi mail lại đánh nhầm …