Hướng dẫn thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN:

Quý khách hàng thực hiện thanh toán theo các tài khoản dưới đây:

1. NGÂN HÀNG TECHCOMBANK:

Chủ tài khoản: Trần Đình Phú

Số tài khoản:  13321732692010

Ngân hàng Kỹ thương Việt nam Chi nhánh Thăng Long Hà Nội

2. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK:

Chủ tài khoản: Trần Đình Phú

Số tài khoản:  0491001705146

Ngân hàng Ngoại thương Việt nam Chi nhánh Thăng Long Hà Nội

3. TÀI KHOẢN CÔNG TY

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH PT CN VÀ TT ĐÔNG NAM Á

Số tài khoản: 19129416279016

Ngân hàng TechcomBank chi nhánh Đông Đô, Hà Nội

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *