Hướng dẫn bật POP,IMAP trong G Suite mail google

Các doanh nghiệp sử dụng G Suite tự động có quyền truy cập vào Gmail cho người dùng của họ. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn sử dụng phần mềm email được tải cục bộ trên ổ cứng máy tính của mỗi nhân viên. Do đó, Google có các tùy chọn POP hoặc IMAP để tải thư Gmail vào các tiêu đề phần mềm này.

Để Gmail hoạt động chính xác với phần mềm email của bên thứ ba như Thunderbird hoặc Outlook, trước tiên, mỗi người dùng phải bật tính năng POP hoặc IMAP trong cài đặt Gmail của họ.

1.Để thực hiện việc này, hãy bắt đầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn và chọn biểu tượng cài đặt ở phần trên cùng bên phải hộp thư đến của bạn.

2. Trong mục cài đặt, chọn tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.

  • Tại dòng 1. Trạng thái: POP tick vào ô Bật POP cho tất cả thư.
  • Tại dòng IMAP tick Bật IMAP -> Lưu thay đổi.

Chúc bạn thành công !

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *